Τι μπορεί να συμβεί στον ασθενή μετά από ανάρρωση από covid λοίμωξη?

Μετά από νόσηση με covid, μπορεί να παρουσιασθεί το μετά – covid σύνδρομο (post-covid).

Αυτό μπορεί να διαγνωσθεί, αν ο ασθενής συνεχίζει να έχει συμπτώματα μετά τις 12 εβδομάδες (3μήνες) νόσησης, χωρίς να υπάρχει άλλη πάθηση. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι κόπωση, δεκατική κίνηση, δύσπνοια, νοητικές διαταραχές, ταχυκαρδία κλπ. Η διάρκειά τους μπορεί να διαρκέσει από μήνες έως και χρόνο!

Βραχυπρόθεσμα τώρα, μέσα στις 12 εβδομάδες που ακολουθούν τη νόσηση, αν ο ασθενής έχει συμπτώματα, εντάσσεται στην συμπτωματική meta – covid κατάσταση.

Από μελέτη επίσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, φάνηκε ότι ο κίνδυνος για σημαντικά αγγειακά συμβάματα (πνευμονική εμβολή, θρόμβωση, ισχαιμία) αυξάνεται έως την 5η εβδομάδα μετά τη νόσηση, επιπεδώνεται έως την 12η εβδομάδα, και μειώνεται κατόπιν. Ο κίνδυνος δε αυτός είναι υψηλότερος σε ευπαθή άτομα, όπως σακχαροδιαβητικοί, υπέρβαροι/παχύσαρκοι, καπνιστές, αναπνευστικοί/καρδιαγγειακοί ασθενείς.

Από την άλλη, ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί, σε άτομα που είναι πλήρως εμβολιασμένα.

Από τα άνω, καταλαβαίνουμε ότι η λοίμωξη με covid μπορεί να «φύγει» ομαλά και χωρίς να αφήσει κατάλοιπα, μπορεί όμως και να «ταλαιπωρήσει» τον ασθενή σε διαφορετικό βαθμό και χρόνο.

Πάντως στην τελευταία κατάσταση, η καλή σχέση γιατρού – ασθενούς, θα βοηθήσει και είναι απαραίτητη.