Οι μηχανισμοί της θρόμβωσης είναι απαραίτητοι για την επιβίωση του ανθρώπου: η αιμόσταση χρειάζεται μετά από κάποιο τραύμα για να μην οδηγηθούμε σε μαζική αιμορραγία, καταπληξία και θάνατο. Όμως καθώς η ιατρική ανεβάζει το προσδόκιμο επιβίωσης του ανθρώπου, μαζί με…

Στο άρθρο σχολιάζονται ορισμένα σημεία των οδηγιών πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (2016): η εφαρμογή των πινάκων SCORE, ο χρόνος που ο κλινικός γιατρός πρέπει να αφιερώνει στον ασθενή του, η χρήση των απεικονιστικών μεθόδων και η…